Oriënteren naar een hoger slaagpercentage

2011-03-11

Momenteel slaagt amper 28% van de nieuwe studenten in het eerste jaar hoger onderwijs, om dit percentage te laten stijgen pleit VVS voor een duidelijk oriënteringsbeleid.

Dat amper 28% van de nieuwe studenten in het eerste jaar hoger onderwijs slaagt, is voor VVS, Vlaamse Vereniging van Studenten, een doorn in het oog. Dit lage slaagpercentage valt volgens VVS onder andere te wijten aan een slechte oriëntering. Wanneer je als scholier het secundair onderwijs verlaat is het niet evident om te weten wat het hoger onderwijs juist inhoudt, wat het verschil tussen de verscheidene opleidingen zijn, wat het verschil tussen de onderwijsinstellingen is, welke richting je het meest zou liggen,... Een foute keuze is hierdoor snel gemaakt.

 

Om deze keuze te vermijden pleit VVS voor een grondig uitgedacht oriënteringsbeleid. Met behulp van dit beleid kunnen zowel ouders als scholieren beter geïnformeerd worden zodanig dat dezen sneller op de juiste plaats terechtkomen. Tom Demeyer, voorzitter VVS: “Het is dan nu ook alle hens dek om te streven naar een beter oriënteringsbeleid. VVS kan een betere oriëntering echter niet alleen verwezenlijken. Er dient dringend overleg te gebeuren tussen het secundair en het hoger onderwijs. Alleen wanneer ook zij hun steentje willen bijdragen kan het slaagcijfers van de eerstejaars stijgen. Dit overleg dient zo snel mogelijk te gebeuren. Het is momenteel vijf voor twaalf, wanneer er nog langer gewacht wordt zal het te laat zijn.”

Het slaagpercentage van 28% dient wel genuanceerd te worden. Wanneer 28% van de nieuwe studenten niet slaagt betekent dit niet rechtstreeks dat de overige 72% geen credits verworven heeft binnen zijn of haar opleiding. Binnen deze 72% zijn er immers tal van studenten die nog een aantal vakken van het eerste jaar meenemen naar het tweede jaar of zelfs nog naar het derde jaar. “De flexibilisering die het hoger onderwijs je biedt heeft echter wel haar grenzen. Studenten krijgen bij de start van het hoger onderwijs een rugzak met leerkrediet mee, wanneer je voor te weinig vakken slaagt raak je immers je krediet wat het verder studeren in gedrang brengt. Dit systeem in combinatie met de onwetendheid bij veel (nieuwe) studenten maakt van het leerkrediet een stille en efficiënte moordenaar,” aldus Tom Demeyer.

 

Voor meer informatie:Tom Demeyer, Voorzitter VVS, 0472 / 84.15.99