Antwerpse universiteitsstudenten sluiten zich aan bij de Vlaamse Vereniging van Studenten

PERSBERICHT - Toetreding Studentenraad UAntwerpen

dinsdag 2 juli 2019

Met de aansluiting van Studentenraad UAntwerpen sluiten 21.000 Vlaamse studenten zich opnieuw aan bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de officiële vertegenwoordiging van de student in de Vlaamse Gemeenschap. Het is een doorbraak tot de verdere vertegenwoordiging van alle studenten op Vlaams niveau. Anthony Longo, voorzitter Studentenraad UAntwerpen: “De specifieke uitdagingen waarvoor de UAntwerpen staat, vragen om een luide stem die ook op Vlaams niveau gehoord wordt. De kansen die VVS ons biedt moeten absoluut benut worden.”

Serhat Yildirim, voorzitter VVS, is tevreden met de aansluiting van de Antwerpse universiteitsstudenten: “Met de aansluiting van Studentenraad UAntwerpen geven wij een krachtig signaal richting de nieuwe Vlaamse Regering: de studenten staan klaar om de kwaliteit en de democratisering van ons hoger onderwijs verder te verhogen én te garanderen. Met verenigde kracht.”

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de officiële koepel van alle studentenraden op Vlaams niveau. Ze brengt de stem van die studenten bij de Vlaamse Onderwijsraad, het officiële adviesorgaan van het departement, en bij andere, cruciale organisatie zoals de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Hogescholenraad. Op die manier vertegenwoordigt het zo’n 200.000 studenten. Met de toetreding van Studentenraad UAntwerpen kan en zal die stem nu een pak luider klinken.

Yildirim: “De vertegenwoordiging van de UAntwerpen is cruciaal voor een goede werking van onze organisatie. Door hun toetreding hoopt VVS het komende jaar te werken aan een meer professionele en kwaliteitsvolle uitbouwing van haar werking. We zijn het bestuur en de leden van Studentenraad UAntwerpen bijzonder dankbaar dat zij samen werk willen maken van een verdere uitbouw van krachtige studentenvertegenwoordiging in Vlaanderen.”

Als officiële vertegenwoordiging van de Vlaamse student neemt VVS steeds een open en constructieve houding aannemen ten aanzien van lokale studentenraden. Indien lokale studentenraden aangeven dat er binnen VVS werkpunten zijn met oog op verbetering van de (interne) organisatie, dan heeft VVS als kerntaak deze werkpunten op te vangen, te erkennen en actief naar oplossingen te zoeken. Terecht blijft de algemene vergadering van Studentenraad UAntwerpen op een gezonde manier kritische vragen stellen over de werking van VVS. Niettemin ziet zij het belang in van een sterke vertegenwoordiging van studenten op Vlaams niveau en hoopt zij bij te dragen tot de goede werking van VVS. Bovendien ziet zij VVS als een belangrijk middel om het contact met de partnerstudentenraden te onderhouden. De gesprekken tussen de besturen van de studentenraad en van VVS hebben doen blijken dat gemeenschappelijke doelstellingen vragen om een bundeling van krachten.

In mei 2016 besloot Studentenraad UAntwerpen uit VVS te stappen. Hoewel Studentenraad UAntwerpen bleef geloven in een sterk overlegplatform op Vlaams niveau, kon ze zich niet vinden in de toenmalige manier van werken. Een gespannen verhouding tussen het bestuur en de leden, een gevoel dat vrije meningsuiting niet mogelijk was en het onevenwicht tussen universiteiten en hogescholen brak het vertrouwen in de organisatie. Een gebrek aan consensus over de noodzaak van hervormingen van de organisatiestructuur van VVS bleek voor die uitstap doorslaggevend.

Sinds de toetreding van de studentenraad hervormde de organisatie zich. Yildirim: “De Vlaamse Vereniging van Studenten bleef tot 2016 steken qua professionalisering. Veel was natuurlijk ook een gevolg van de besparingen in het hoger onderwijs. De sterke besparing op de organisatie (van zo’n 10%) zorgde ervoor dat quasi niets meer geïnvesteerd kon worden in een laagdrempelige werking van de organisatie. Het gevolg was dat studentenvertegenwoordigers zich als vrijwilliger nog maar nauwelijks gewaardeerd voelen.”

De uittreding van Studentenraad UAntwerpen was een duidelijk signaal voor de organisatie. Yildirim: “Het was niet eenvoudig om onze organisatie opnieuw van de grond op te bouwen. Dat is nochtans wat we hebben gedaan. De Vlaamse Vereniging van Studenten is vandaag een totaal andere organisatie dan in 2016. De vrijwilligerswerking ging volledig op de schop. Die werking werd in 2018-2019 volledig van de grond heropgebouwd. Daarnaast wilde de vereniging meer aanwezig zijn in het onderwijsdebat en moest het meer aansluiting vinden naar studenten en partners. Dat deed het dit jaar bijvoorbeeld op de ValentijnsVerklaring, waarop Studentenraad UAntwerpen een prominente rol in kreeg. Verder hervormde de organisatie de statutaire vergadering, haar mandatenwerking en zowat alles wat door de leden als negatief werd beoordeeld. Dit jaar werken we voor het eerst met een implementatieplan, waarbij onze strategische visie heel concreet kan omgezet worden in taken.”

De reorganisatie bleef in Antwerpen niet onopgemerkt. Longo: “Sinds begin dit academiejaar hielden wij de Vlaamse Vereniging van Studenten wat meer in de gaten. Dat komt enerzijds door hun bestuur, die vanaf hun aantreden een heel pro-actieve rol innamen in het contact tussen onze twee organisatie. Anderzijds kwam VVS gewoon heel wat meer in de aandacht te staan, vaker positief dan negatief. Het lokte bij onze leden heel wat interesse uit. Die interesse hebben wij ingezet met een positief engagement richting 2019-2020: Wij willen terug deel uitmaken van de Vlaamse Vereniging van Studenten.

Contactgegevens

Anthony Longo, voorzitter Studentenraad UAntwerpen: +32 467 38 09 studentenraad@uantwerpen.be

Serhat Yildirim, voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten: +32 497 41 53 02 serhat.yildirim@vvs.ac