PERSBERICHT: De Vlaamse Vereniging van Studenten reageert op het regeerakkoord: "Jambon I kiest vooral voor bestraffende maatregelen. Dat is jammer."

De Vlaamse studenten zijn positief over de uitvoerige aandacht die het regeerakkoord van Jambon I schenkt aan het hoger onderwijs. Toch wordt het regeerakkoord niet louter met gejuich onthaald. Wimjan Nitelet, nieuw-verkozen voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten: “Het is bijzonder jammer dat deze meerderheid gekozen heeft voor bestraffende maatregelen op het vlak van studievoortgang die vooral steunen op buikgevoel en die niet onderbouwd worden door data over en onderzoek”.

Op maandag 30 september presenteerde de nieuwe Vlaamse Regering haar regeerakkoord. Daarin staan verschillende punten die de Vlaamse Vereniging van Studenten toejuicht. Wimjan Nitelet: “We zijn tevreden met de uitdrukkelijke aandacht voor het mentaal welzijn van studenten, de verhoging van het aantal anderstalige bachelors dat kan worden aangeboden, het verbeteren van de schakelprogramma’s …” De Vlaamse Vereniging van Studenten hoopt dan ook dat de nieuwe Vlaamse regering, op voorzet van Ben Weyts als nieuwe minister van Onderwijs, hier snel werk van maakt.

Het is echter opvallend dat de drie meerderheidspartijen de meeste aandacht besteden aan de studieduurverlenging van studenten en aan de flexibilisering. Een resem aan maatregelen – meer niet-bindende toelatingsproeven (of ijkingsproeven), snelle heroriënteringstrajecten, een harde knip enzovoort – moet ervoor zorgen dat studenten hun opleiding op minder tijd afronden. Als koepelorganisatie wil de Vlaamse Vereniging van Studenten zich constructief-kritisch opstellen om mee te werken aan oplossingen om dit probleem aan te pakken. Het begrijpt de reacties van studenten en studentenraden die zich verzetten tegen deze maatregelen.

“Het is bijzonder jammer dat deze meerderheid gekozen heeft voor bestraffende maatregelen die vooral steunen op buikgevoel en die niet onderbouwd worden door data over en onderzoek naar de studievoortgang van studenten,” zegt VVS-voorzitter Wimjan Nitelet. “Er zijn daarnaast ook maatregelen, zoals de verplichting voor studenten om minstens 50 studiepunten op te nemen, waarvan niemand begrijpt welk probleem die zouden moeten oplossen. Ons hoger onderwijs heeft geen nood aan symboolmaatregelen.”

Als Vlaamse Vereniging van Studenten blijven we er dan ook voor pleiten om beleid te ontwikkelen op basis van onderzoek en data, en dus ook de voorliggende vraagstukken vanuit alle hoeken te benaderen. “Het is één ding om te investeren in dit soort bestraffende maatregelen, maar we hopen ook dat er geïnvesteerd wordt in studie- en trajectbegeleiding voor en remediëring van studenten,” sluit Nitelet af.

Auteurs en contactgegevens:

Wimjan Nitelet, voorzitter VVS, +32 484 24 81 24

Dylan Couck, bestuurder onderwijs VVS, +32 499 80 67 47

Frédéric Piccavet, coördinator VVS, +32 2 893 24 84