PERSBERICHT: Hoorzitting Studentenparticipatie

Maandag 12 maart 2018
PERSBERICHT Hoorzitting Studentenparticipatie

Tientallen studentenvertegenwoordigers trekken morgen, 13 maart, naar het Vlaams Parlement. Ze vragen er extra ondersteuning en middelen. De Vlaamse studentenvertegenwoordigers hebben het gevoel dat ze hun werk niet langer naar behoren kunnen uitvoeren "Deze situatie heeft een effect op iedere student in Vlaanderen."

De Vlaamse studentenvertegenwoordigers maken zich al langer zorgen over het feit dat ze hun werk niet langer optimaal kunnen uitvoeren. Het metier van studentenvertegenwoordiger is de voorbije jaren geprofessionaliseerd. Hierdoor is de werkdruk op dit soort studenten toegenomen terwijl het steeds moeilijker lijkt om studenten voor een lange tijd aan een studentenraad te binden. Dossiers zijn complexer en tijdsintensiever geworden, studentenvertegenwoordigers kunnen niet altijd aanwezig zijn op alle vergaderingen waarvoor ze worden uitgenodigd en de instroom van nieuwe vertegenwoordigers blijft te beperkt om een afdoende participatie te garanderen.

Omwille van die reden publiceerde de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), onder aansturen van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), in mei 2017 een advies dat de drempels voor participatie onder de loep neemt. Daarnaast formuleerde ze ook enkele aanbevelingen om die drempels weg te nemen. De vermelde aanbevelingen zijn voor VVS een eerste stap in de goede richting om iets te doen aan de veranderende omstandigheden van studentenvertegenwoordiging in Vlaanderen. VVS prijst voornamelijk de aanbevelingen die vragen om extra infrastructurele steun, de inzet van een participatiecoach (een personeelslid van de instelling dat de studenten wegwijs maakt in studentenvertegenwoordiging) en het opmaken van een beleidsplan in samenspraak met studenten.

Frédéric Piccavet, rapporteur studentenparticipatie binnen VVS in 2016-2017: "Eerst en vooral willen we meer ondersteuning en erkenning voor iedere student die zich actief maar vrijwillig engageert voor kwalitatief hoogstaand en democratisch onderwijs. Studentenvertegenwoordigers worstelen met het feit dat het vandaag niet meer mogelijk is om een goede student en een goede studentenvertegenwoordiger tegelijkertijd te zijn. Die situatie willen we veranderen. Studenten zijn een belangrijke grondstof voor onze kennismaatschappij. Daarom, beste minister, neem actie en ga met ons aan de slag voor een sterke, duurzame en constructieve studentenvertegenwoordiging."

In de zomermaanden van vorig jaar trad VVS al voor een eerste maal in gesprek met politici, studentenvertegenwoordigers en de Vlaams minister van Onderwijs, opdat er daadwerkelijk actie ondernomen kon worden rond dit dossier. De hoorzitting die volgt op 13 maart is een zeer belangrijk moment in dit parcours. Alle betrokken partijen zitten aan tafel, ook de studentenraden die niet binnen VVS vertegenwoordigd zijn, waardoor de gedragenheid om samen tot sterkere vertegenwoordiging te komen breder is dan ooit. Piccavet: "In sommige studentenraden functioneert alles al heel goed, maar er is nog werk aan de winkel! De vraag blijft welke tools en mechanismen ervoor kunnen zorgen dat participatie duurzaam is ingebed in het onderwijslandschap. Dit zowel op lokaal als op Vlaams niveau."

In de hoorzitting zal VVS aandacht vragen voor een aantal strategieën die dit kunnen bewerkstelligen en zo tot concrete codexwijzigingen te komen. Piccavet: "Jongeren en studenten willen participeren aan het beleid maar botsen nog te vaak op een muur."

Contactgegevens:
Marie Desrousseaux, Rapporteur Studentenparticipatie 2018, extern@gentsestudentenraad.be, 0499 73 98 36
Frédéric Piccavet, Rapporteur Studentenparticipatie 2016 en 2017, 0476 30 80 16, piccavetfrederic@gmail.com
Jessy Vandoorn, Woordvoerder VVS, 0491 25 97 77, jessy@vvs.ac

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de officiële, decretale spreekbuis van de student in Vlaanderen en Brussel. Als Vlaamse studentenkoepel vertegenwoordigt VVS al sinds 1938 de belangen van studenten. VVS slaat een brug tussen studenten, overheid en hoger onderwijsinstellingen en draagt kwaliteit, diversiteit en democratisering van het hoger onderwijs hoog in het vaandel.