PERSBERICHT: Reactie VVS Studentenparticipatie

Reactie VVS Studentenparticipatie - Brussel 16/6/2017

Net als een groot aantal studentenvertegenwoordigers is De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bezorgd over studentenparticipatie. VVS reageert op de discussie rond het participatiedecreet en het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Naar aanleiding van de uitspraken van Ann Brusseel in de commissie onderwijs van 8 juni in het Vlaams Parlement, voelen heel wat studentenvertegenwoordigers zich persoonlijk geraakt. Afgelopen woensdag 14 juni publiceerde Roxanne Figueroa Arriagada van de Gentse studentenraad een open brief in Schamper. Gisteren publiceerde Knack een opiniestuk van Michiel Haegeman, een lid van de raad van bestuur van de UGent, en vandaag was het de beurt aan Lorenzo Ego met een stuk in De Morgen, ondertekend door 100 (oud-)stuvers.

Waar gaat de discussie over? "Studentenparticipatie vergt véél tijd en moeite. Veel studentenvertegenwoordigers geven aan dat ze hun vrijwillig engagement moeilijk kunnen combineren met hun studies. Daarnaast blijft de instroom van nieuwe studentenvertegenwoordigers problematisch, waardoor er meer mandaten ingevuld moeten worden door steeds minder studentenvertegenwoordigers." aldus Christophe Bossuyt, bestuurder van VVS.

In de context van deze discussie en het Vlor advies wil VVS daarom een aantal maatregelen voorstellen die ertoe bijdragen dat studentenparticipatie kwalitatiever wordt ondersteund dan vandaag het geval is. Zo vraagt VVS voldoende werkbudget én, ten minste, een werklokaal voor elke lokale studentenraad. Daarnaast ziet VVS heil in volwaardige onafhankelijke participatiecoaches, daar een heel aantal studentenraden aangeven dat dit wel degelijk verschil maakt. Tot slot zijn we grote voorstander om een beurssysteem in te voeren voor studenten die zonder niet zouden kunnen participeren. Er zijn studenten voor wie de opportuniteitskosten te hoog zijn wanneer ze bezig zijn met vertegenwoordiging. Zij kunnen gedurende deze tijd immers niet werken noch studeren en verliezen soms zelfs geld aan deze vertegenwoordigings-activiteiten. Daarnaast vragen studentenvertegenwoordigers vandaag om voldoende en op een positieve manier erkend te worden voor hun verwezenlijkingen. We vragen hierbij een afzonderlijk erkenningsmedium zoals referentiebrieven.

"Studentenparticipatie is wat ons betreft geen vanzelfsprekendheid en moet voldoende ondersteund worden vanuit de instellingen en de overheid. Als men democratische waarden hoog in het vaandel draagt, dan kan men onmogelijk studentenparticipatie links laten liggen. Ons engagement staat er, versterk ons hierin!"

Contact: Messelina Loncin, waarnemend voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten, Messelina@vvs.ac. Christophe Bossuyt, bestuurder Vlaamse Vereniging van Studenten, Christophe@vvs.ac.