Persbericht: Studenten verheugd over beslissing rectoren tot verlate invoering tweejarige master

De Vlaamse studenten zijn verheugd met de moedige beslissing van de rectoren om hun beslissing omtrent de invoerdatum van de tweejarige master in de humane wetenschappen te herzien. Hiermee zou de verlengde opleiding pas in 2015-2016 worden ingevoerd. De rectoren geven dus gehoor aan de protesten van studenten om pas een nieuwe lading studenten een tweejarige master te laten volgen. Er blijven echter nog pijnpunten bij de tweejarige masters.

Voor de studenten was het noodzakelijk dat studenten geïnformeerd zijn over de studieduur voor ze hun bacheloropleiding aanvangen. Daarnaast moet voldoende tijd worden genomen om de masteropleidingen te ontwerpen en ze voor studenten eenmeerwaarde te laten vormen.

De heroverweging van de beslissing van de rectoren toont de sceptici aan dat studenten wel degelijk op het beleid kunnen wegen en als ze niet in vergaderorganen hun strijd thuishalen, ze via andere kanalen hun standpunten kracht bijzetten.

De Vlaamse Vereniging van Studenten is principieel voor een tweejarige master, maar heeft weliswaar nog twijfels over de invulling. In een evaluatierapport van VVS werd duidelijk dat de financiering achterblijft waardoor een kwaliteitsdaling dreigt. Daardoor wordt de potentiële meerwaarde van een tweejarige master onvoldoende uitgespeeld. De uiteindelijke beslissing tot een tweejarige master wordt door de minister, op basis van het advies van de Erkenningscommissie, genomen.

 

Het volledige evaluatierapport kan je hier vinden