PERSBERICHT: Students & Refugees: What Next?

“Students & Refugees: What Next”: studenten, vluchtelingen en middenveld- en onderwijsorganisaties slaan de handen in elkaar om na te denken over het vluchtelingenbeleid.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) organiseert op woensdag 8 november Students & Refugees: What Next, een seminarie dat antwoorden tracht te formuleren op belangrijke vraagstukken rond vluchtelingen en hun positie binnen het (hoger) onderwijs. In samenwerking met een aantal belangrijke partners uit het middenveld - zoals European Students' Union, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Dr. Mohammad Salman (VUB) - worden er lezingen, brainstormsessies en getuigenissen georganiseerd.

Vorig academiejaar heeft VVS reeds het denkwerk verricht in de vorm van een standpunt rond het vluchtelingenbeleid. Verschillende studentenvertegenwoordigers merkten namelijk op dat er nog grote onduidelijkheid voor vluchtelingen en subsidiair beschermden bestaat. Voorbeelden hiervan zijn de erkenning van eerder verworven competenties en kwalificaties of het aanvatten van een opleiding in het hoger onderwijs. Daarnaast pleit VVS voor een transparante, eenduidige en gelijkvormige ‘single point of contact’ ter begeleiding van de studiekeuze. Dit academiejaar wil VVS het debat opentrekken en verder nadenken over hoe vluchtelingen op een behoorlijke manier kunnen participeren aan het (hoger) onderwijs.

Lorenzo Ego, rapporteur vluchtelingenbeleid: “Het is belangrijk dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de opleiding van personen met een vluchtelingenstatus. Op die manier dragen wij als studentenvertegenwoordigers bij tot de positieve effecten op erkenning, zelfwaarde en inburgering van vluchtelingen. Dat is onze maatschappelijke plicht als studentenvertegenwoordiger.”

Reeds vorig jaar lanceerde European Students' Union (ESU) het project Together Moving Forward, met de oproep om studentenvertegenwoordigers en studentenraden te engageren rond “positive refugee-host interactions across Europe.” De Vlaamse Vereniging van Studenten ging hier dankbaar op in en werkt momenteel samen met een aantal lokale studentenraden en middenveldorganisaties om zulke projecten op poten te zetten. Het seminarie Students & Refugees: What Next is voor VVS de kers op de taart. Het laat studentenvertegenwoordigers toe om vanuit eerste hand  bij te leren van vluchtelingen en zo een gelaagd perspectief op te bouwen over deze actuele en complexe problematiek.

Professor Kevin Smets (VUB), die samen met verschillende leden van de Jonge Academie in juli een evenement organiseerde om de problematiek van hoger opgeleide vluchtelingen onder de aandacht te brengen: “Uit onze probleemanalyse en de getuigenissen blijkt dat er nog veel werk is op twee niveaus. Enerzijds is er een kluwen van regels en instanties, het is niet makkelijk voor nieuwkomers om de weg te vinden in die bureaucratie. Anderzijds moet ook gewerkt worden aan een persoonlijke aanpak binnen instellingen, bijvoorbeeld via vertrouwenspersonen, buddy’s of laagdrempelige aanspreekpunten. De projecten die hier worden voorgesteld en het initiatief van VVS zijn een hele stap in de goede richting, zeker omdat ze niet te betuttelend werken.

Students & Refugees: What Next? wordt georganiseerd in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, H&H Education, Linguapolis UAntwerpen, Gentse Studentenraad, Erasmus Student Network, European Students' Union (met het project Moving Forward Together), De Jonge Academie en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Praktisch

Students & Refugees: What Next?

Woensdag 8 november, 17u00-21u00

Paleis der Academiën, Rubenszaal – Albert I zaal, Brussel

Extra info

Fb-event: http://bit.ly/2yXbniS

Standpunt vluchtelingenbeleid van VVS: http://bit.ly/2hrwD9r

Het integrale programma zit in de bijlage

Contact

Lorenzo Ego, rapporteur vluchtelingenbeleid VVS, Lorenzo@vvs.ac, +32 4 86 31 28 56

Jessy Vandoorn, woordvoerder VVS, Jessy@vvs.ac, +32 4 91 25 97 77