Persberichten

Studentenhuisvesting: tijd voor actie!

2015-03-18 - Brussel

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, zet de problemen rond studentenhuisvesting al een lange tijd bovenaan de agenda. In juni vorig jaar namen de Vlaamse Studentenraden hier nog een standpunt over in. Daarom reageert VVS graag op het persbericht van parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) dat handelt over studentenhuisvesting. Het is namelijk tijd voor actie!

Docenten moeten vooral de taal waarin ze les geven goed beheersen

2014-11-17

Bijna 400 professoren zijn nog niet in orde met de taalregeling voor het hoger onderwijs. Deze vaststelling kleurde maandagmorgen de kranten. Omdat dit de discussie rond de taalregeling opnieuw aanwakkert, anticipeert VVS hierop met een korte samenvatting van haar standpunt hieromtrent.

Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt toelatingsproef voor ministers!

Op de Internationale Dag van de Student komt de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) met het vernieuwende voorstel een toelatingsproef voor kandidaat-ministers in te voeren. VVS is van mening dat de bevoegdheden van de verschillende ministers een enorme impact hebben op de samenleving. "Een toelatingsproef voor kandidaat-ministers kan hen een beter inzicht geven in de vereiste competenties die nodig zijn voor goed bestuur. Daarnaast zal dit het aanzien van de minister vergroten" aldus Bram Roelant, voorzitter van VVS. Dit

Vurig studentenprotest tegen de besparingen in het hoger onderwijs: “Wij willen kwaliteit!”.

Op woensdag 5 november zullen er in Gent, Leuven, Hasselt en Brussel vurige studentenprotesten plaatsvinden. Met fakkels willen de studenten op een symbolische manier duidelijk maken dat ze zich zorgen blijven maken over de besparingen in het hoger onderwijs. Geen student mag in de kou blijven staan.

Nationaal studentenprotest op donderdag 2 oktober: “Speel niet met onze toekomst, het is ook die van u!”

De Vlaamse studenten gaan niet akkoord met de forse besparingen in het hoger onderwijs, noch met een eventueel kwaliteitsverlies, noch met een verhoging van de inschrijvingsgelden. Zoals eerder aangekondigd, organiseert VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, op donderdag 2 oktober een grote manifestatie tegen deze besparingslogica.

Vlaamse studenten vinden stijging inschrijvingsgeld onaanvaardbaar

VVS, de koepelorganisatie van de Vlaamse studentenraden gaan niet akkoord met de forse verhoging van de inschrijvingsgelden die er zit aan te komen zoals voorgesteld in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Studenten dreigen door de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering 400 tot 600 euro extra inschrijvingsgeld te moeten betalen. VVS vraagt zich af hoe dit te rijmen valt met een beleid dat streeft naar de democratisering van het (hoger) onderwijs.

Bram Roelant herverkozen als voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten

Bram Roelant herverkozen als voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten

Woensdag 25 juni werd de 24-jarige Bram Roelant uit Kruibeke (Oost-Vlaanderen) herverkozen als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten voor het academiejaar 2014-2015.

Roelant heeft na een jaar voorzitterschap nog steeds veel ambitie: "Het zijn belangrijke tijden voor VVS. Er komt een nieuwe regering en we moeten er samen met de lokale studentenraden voor zorgen dat de stem van meer dan 200.000 studenten gehoord wordt op Vlaams niveau."

Naar een transparant financieringsdecreet

Naar aanleiding van de evaluatie van het financieringsdecreet die zoals decretaal vastgelegd had moeten afgerond zijn voor januari 2014, werkte de Vlaamse Verenging van Studenten (VVS) het laatste anderhalf jaar aan een analyse van het financieringsdecreet, waarbij de knelpunten werden onderzocht. Een algemene conclusie is dat het huidige financieringsmodel niet transparant genoeg is voor VVS. Het nieuwe financieringssysteem zou meer inzicht moeten geven in de financierbaarheid van de student naar de instellingen en de overheid en ook naar de student toe.

Actie 2 april: Vlaamse en Waalse studenten komen op straat voor kwaliteitsvol onderwijs

Op 2 april 2014 komen Vlaamse en Waalse studenten op straat om te pleiten voor een rechtvaardige financiering van het hoger onderwijs. In Vlaanderen wordt deze actie getrokken door studentenraden in verschillende steden die zich zorgen maken om de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) steunt deze acties volledig en roept alle Vlaamse studenten op om deel te nemen.

Verhoging van inschrijvingsgelden is niet de oplossing voor onderfinanciering hoger onderwijs

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, steunt de hogescholen en universiteiten in hun pleidooi voor meer financiering. Dat de instellingen het geld echter willen gaan zoeken bij de student zelf, in de vorm van hogere inschrijvingsgelden, daar gaan de studentenvertegenwoordigers allerminst mee akkoord.

Pagina's