Persberichten

Internationale dag van de student verenigt Vlaamse en Waalse studentenvertegenwoordigers

Afgelopen zondag kwamen studentenvertegenwoordigers van over heel Vlaanderen en Wallonië samen om te debatteren over het onderwijs in België tijdens de Internationale Dag van de Student. Ongelijkheid, studentenhuisvesting, infrastructuur, democratie en de financiering van het hoger onderwijs waren de discussiethema's van de dag.

Leerkrediet schiet zijn doel voorbij

Dit persbericht werd geschreven naar aanleiding van het artikel in De Standaard van vandaag over studenten zonder leerkrediet die aankloppen bij hogescholen.

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, wil de focus verschuiven van hogescholen die studenten zonder leerkrediet toelaten naar de reden waarom deze studenten zonder leerkrediet aankloppen bij de hogescholen.

VVS: 75 jaar en ambitieuzer dan ooit!

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten viert dit academiejaar haar 75-jarig bestaan.

Minister Pascal Smet liet zich woensdagavond vertegenwoordigen door zijn adjunct-kabinetschef en tevens oud-VVS-er Raf Devos op de eerste Algemene Vergadering van het 75e academiejaar van VVS. Hij liet in het bijzijn van de vertegenwoordigers van de Vlaamse studentenraden zijn licht schijnen over de toekomst van ons onderwijs, benadrukte het belang van studentenvertegenwoordiging en sneed de verjaardagstaart aan.

Geschiedenis

Goede oriëntering start op tijd

Scholieren en studenten doen voorstellen voor een beter oriënteringsbeleid

September 2013

Amper 40% van de eerstejaars slaagt in het hoger onderwijs. Voor scholieren en studenten is de oorzaak niet ver te zoeken. 'Verder studeren na het secundair onderwijs vraagt van jongeren en studenten heel wat aanpassingsvermogen', klinkt het bij de bij de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

VVS roept op tot open debat financiering Hoger Onderwijs

Naar aanleiding van de nieuwsberichten omtrent de petitie van de werkgroep hoger onderwijs wil de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) de ondertussen meer dan 1500 ondertekenaars bedanken om in actie te komen en het financieringsdecreet onder de aandacht te brengen.

Wel wil VVS er daarbij op wijzen dat er in het decreet meer aan evaluatie toe is dan alleen de financiering van het wetenschappelijk onderzoek. VVS roept hierbij dan ook op tot een open debat.

VVS eist meer begeleiding jonge leerkrachten secundair onderwijs

PERSBERICHT: VVS eist meer begeleiding jonge leerkrachten secundair onderwijs

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, eist meer begeleiding voor jonge leerkrachten secundair onderwijs. Dit meldt VVS in haar standpunt over het loopbaandebat over leraren. Daarnaast willen de studentenvertegenwoordigers ook dat het systeem van vaste benoemingen grondig word herbekeken en steunen ze de gedifferentieerde verloning, een verloning afhankelijk van de context waarin les gegeven wordt.

EEN NIEUWE VOORZITTER VOOR VVS!

VVS heeft op donderdag 27 juni de 23-jarige Bram Roelant uit Bazel (Oost-Vlaanderen) verkozen tot nieuwe voorzitter voor het academiejaar 2013-2014. Hij neemt op 1 augustus de fakkel over van huidig voorzitter Anke Van den Bergh.

Studenten zeggen nee tegen een kleiner Erasmusbudget

BRUSSEL - De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) deelt het ongenoegen van de European Students' Union (ESU) over het voorstel om te snijden in het oorspronkelijke begrotingsvoorstel voor onderwijs en jeugd van de EU 2014-2020. VVS hoopt dus dat haar vertegenwoordiger in het Europese Parlement het budget voor het Erasmus for all programma zal herbekijken.

15 procent minder

Visie van VVS op contingentering

VVS pleit voor:
- een contingentering onder de vorm van een toelatingsexamen in de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Iedereen die afstudeert moet recht hebben op een RIZIV nummer.
- het oprichten van een begeleidingscommissie van het toelatingsexamen, die de kwaliteit en inhoud controleert.
- Rationeel bepaalde quota voor artsen en tandartsen, op basis van een actueel kadaster.
- Het correct opvullen van de quota en voldoende financiering om dit te kunnen verwezenlijken.
- De afschaffing van de contingentering binnen de opleiding kinesitherapie.

UITNODIGING VOOR DE PERS: NATIONALE ACTIEDAG

UITNODIGING VOOR DE PERS: NATIONALE ACTIEDAG

De Vlaamse Vereniging van Studenten en de Féderation des Étudiants Francophones kondigen een nationale actiedag aan deze donderdag 28 maart 2013 voor een kwaliteitsvol onderwijs en een publieke herfinanciering. Er zullen optochten en ludieke acties plaatsvinden in de volgende studentensteden: Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel, Luik, Namen, Bergen en Louvain-la-Neuve.

Pagina's