Persberichten

Onderzoeksrapport Studentenovereenkomsten mei 2016

Dit onderzoeksrapport gaat dieper in op studentenovereenkomsten in 2015 zoals ze gerapporteerd worden door studenten.

Ook de bullet-samenvatting is hier terug te vinden, net als een infographic.

Ons standpunt over Studentenovereenkomsten is hier terug te vinden.

Vragen/opmerkingen steeds welkom bij sociaal@vvs.ac

Studenteninspraak Onbeperkt

Dit project werd mogelijk gemaakt door Hart voor Handicap en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs. Het doel van dit project is om de studentenraden meer inclusief te maken en ze te engageren om concrete strategieën in te zetten in hun werking. De brochure en het onderzoeksrapport zijn hieronder terug te vinden. Vragen en opmerkingen steeds welkom bij Liesbeth@vvs.ac.

VVS nuanceert standpunt inzake stakingsaanvragen spoorbonden

2015-12-23 - Brussel

Naar aanleiding van verschillende berichten in de media omtrent het mogelijke uitstel van de 72-uren staking van de spoorbonden op 21, 22 en 23 januari 2016 wil VVS haar standpunt hieromtrent duidelijk maken. Er werd gesteld dat het standpunt van de Waalse studentenvakbond Unécof eveneens het standpunt is van VVS. Dit moet echter genuanceerd worden.

Studiekeuzevoorlichting: een vergelijkend onderzoek in Vlaamse context

2015-03-23

Door de blijvende aandacht voor studiesucces en de juiste student op de juiste plaats is het belangrijk dat aankomende studenten beschikken over objectieve en vergelijkbare studiebrochures. Aankomende studenten moeten ondersteund worden in hun behoefte aan informatie.

Studentenhuisvesting: tijd voor actie!

2015-03-18 - Brussel

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, zet de problemen rond studentenhuisvesting al een lange tijd bovenaan de agenda. In juni vorig jaar namen de Vlaamse Studentenraden hier nog een standpunt over in. Daarom reageert VVS graag op het persbericht van parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) dat handelt over studentenhuisvesting. Het is namelijk tijd voor actie!

Docenten moeten vooral de taal waarin ze les geven goed beheersen

2014-11-17

Bijna 400 professoren zijn nog niet in orde met de taalregeling voor het hoger onderwijs. Deze vaststelling kleurde maandagmorgen de kranten. Omdat dit de discussie rond de taalregeling opnieuw aanwakkert, anticipeert VVS hierop met een korte samenvatting van haar standpunt hieromtrent.

Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt toelatingsproef voor ministers!

Op de Internationale Dag van de Student komt de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) met het vernieuwende voorstel een toelatingsproef voor kandidaat-ministers in te voeren. VVS is van mening dat de bevoegdheden van de verschillende ministers een enorme impact hebben op de samenleving. "Een toelatingsproef voor kandidaat-ministers kan hen een beter inzicht geven in de vereiste competenties die nodig zijn voor goed bestuur. Daarnaast zal dit het aanzien van de minister vergroten" aldus Bram Roelant, voorzitter van VVS. Dit

Vurig studentenprotest tegen de besparingen in het hoger onderwijs: “Wij willen kwaliteit!”.

Op woensdag 5 november zullen er in Gent, Leuven, Hasselt en Brussel vurige studentenprotesten plaatsvinden. Met fakkels willen de studenten op een symbolische manier duidelijk maken dat ze zich zorgen blijven maken over de besparingen in het hoger onderwijs. Geen student mag in de kou blijven staan.

Nationaal studentenprotest op donderdag 2 oktober: “Speel niet met onze toekomst, het is ook die van u!”

De Vlaamse studenten gaan niet akkoord met de forse besparingen in het hoger onderwijs, noch met een eventueel kwaliteitsverlies, noch met een verhoging van de inschrijvingsgelden. Zoals eerder aangekondigd, organiseert VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, op donderdag 2 oktober een grote manifestatie tegen deze besparingslogica.

Vlaamse studenten vinden stijging inschrijvingsgeld onaanvaardbaar

VVS, de koepelorganisatie van de Vlaamse studentenraden gaan niet akkoord met de forse verhoging van de inschrijvingsgelden die er zit aan te komen zoals voorgesteld in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Studenten dreigen door de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering 400 tot 600 euro extra inschrijvingsgeld te moeten betalen. VVS vraagt zich af hoe dit te rijmen valt met een beleid dat streeft naar de democratisering van het (hoger) onderwijs.

Pagina's