Persberichten

EEN NIEUWE VOORZITTER VOOR VVS!

VVS heeft op donderdag 27 juni de 23-jarige Bram Roelant uit Bazel (Oost-Vlaanderen) verkozen tot nieuwe voorzitter voor het academiejaar 2013-2014. Hij neemt op 1 augustus de fakkel over van huidig voorzitter Anke Van den Bergh.

Studenten zeggen nee tegen een kleiner Erasmusbudget

BRUSSEL - De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) deelt het ongenoegen van de European Students' Union (ESU) over het voorstel om te snijden in het oorspronkelijke begrotingsvoorstel voor onderwijs en jeugd van de EU 2014-2020. VVS hoopt dus dat haar vertegenwoordiger in het Europese Parlement het budget voor het Erasmus for all programma zal herbekijken.

15 procent minder

Visie van VVS op contingentering

VVS pleit voor:
- een contingentering onder de vorm van een toelatingsexamen in de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Iedereen die afstudeert moet recht hebben op een RIZIV nummer.
- het oprichten van een begeleidingscommissie van het toelatingsexamen, die de kwaliteit en inhoud controleert.
- Rationeel bepaalde quota voor artsen en tandartsen, op basis van een actueel kadaster.
- Het correct opvullen van de quota en voldoende financiering om dit te kunnen verwezenlijken.
- De afschaffing van de contingentering binnen de opleiding kinesitherapie.

UITNODIGING VOOR DE PERS: NATIONALE ACTIEDAG

UITNODIGING VOOR DE PERS: NATIONALE ACTIEDAG

De Vlaamse Vereniging van Studenten en de Féderation des Étudiants Francophones kondigen een nationale actiedag aan deze donderdag 28 maart 2013 voor een kwaliteitsvol onderwijs en een publieke herfinanciering. Er zullen optochten en ludieke acties plaatsvinden in de volgende studentensteden: Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel, Luik, Namen, Bergen en Louvain-la-Neuve.

VLAAMSE STUDENTENRADEN VERKLAREN BRUSSEL DE LIEFDE

VLAAMSE STUDENTENRADEN VERKLAREN BRUSSEL DE LIEFDE

VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten) houdt donderdag 14 februari om 18u30 haar Algemene Vergadering in het Brusselse stadhuis. Elke maand komen vertegenwoordigers van Vlaamse studentenraden samen tijdens de algemene vergadering van VVS om standpunten in te nemen over belangrijke onderwijskwesties om ze daarna te gaan verdedigen in de verschillende Vlaamse onderwijsraden.

Op Valentijn schiet VVS door het hart van onze hoofdstad, waar burgemeester Thielemans voor de gelegenheid de vergadering zal inleiden.

De sint brengt VVS een nieuwe voorzitter!

DE SINT BRENGT VVS NIEUWE VOORZITTER

KUL-studente Anke Van den Bergh uit Zemst is op 6 december verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Zij zal zich tot het einde van het academiejaar inzetten om op Vlaams, federaal en Europees niveau de studentenbelangen te behartigen voor een democratischer en kwaliteitsvoller hoger onderwijs. Anke is een welgekomen versterking voor het VVS-team dat al enkele maanden op zoek was naar hét nieuwe gezicht van de organisatie.

Een flink applaus barstte los tijdens de algemene vergadering toen Anke Van den Bergh werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) voor 2012-2013. VVS is al sinds vorig academiejaar op zoek naar een nieuwe voorzitter en de verkiezing op 6 december draaide deze keer wel uit op een succes. Een voorzitter was dus een welgekomen Sinterklaasgeschenk en betekent ook een nieuw hoofdstuk voor VVS.

Persbericht: Studenten verheugd over beslissing rectoren tot verlate invoering tweejarige master

De Vlaamse studenten zijn verheugd met de moedige beslissing van de rectoren om hun beslissing omtrent de invoerdatum van de tweejarige master in de humane wetenschappen te herzien. Hiermee zou de verlengde opleiding pas in 2015-2016 worden ingevoerd. De rectoren geven dus gehoor aan de protesten van studenten om pas een nieuwe lading studenten een tweejarige master te laten volgen. Er blijven echter nog pijnpunten bij de tweejarige masters.

Antwerpse historicus aan hoofd van Vlaamse studentenkoepel

 

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) ijvert al sinds 1938 voor een kwaliteitsvol en democratisch hoger onderwijs. Als belangrijkste actor in het hoger onderwijs hebben studenten een groot belang bij de toekomst van het hoger onderwijs en moeten ze als volwaardige partner beschouwd worden.

In navolging van onder andere Frank Vandenbroucke, Willy Claes en Johan Van Hecke gaf de Algemene Vergadering op 30 juni 2011 haar vertrouwen aan Michiel Horsten om het mandaat van voorzitter op zich te nemen. Als lid van de Algemene Vergadering en voorzitter van de Studentenraad Universiteit Antwerpen deed Horsten al uitgebreide ervaring op als studentenvertegenwoordiger. De 21-jarige historicus zal zijn mandaat als voorzitter combineren met een bijkomende opleiding overheidsmanagement- en beleid aan de K.U.Leuven.

In zijn functie zal hij bijgestaan worden door de 23-jarige An-Sofie Alderweireldt die de taak als ondervoorzitter op zich zal nemen. Alderweireldt, studente overheidsmanagement aan de UGent, leerde de voorbije jaren de verschillende niveaus van studentenvertegenwoordiging van dichtbij kennen en zal zich het komende jaar vooral toeleggen op sociale materies.

“We zullen het komende jaar constructief meedenken aan het beleid, maar we zullen dat steeds met een kritisch studentenstandpunt doen,” vertelt Horsten. “Deelname van studenten aan het hogeronderwijsbeleid zal daarom een centrale rol spelen in de werking van de Vlaamse Vereniging van Studenten.”

Oriënteren naar een hoger slaagpercentage

2011-03-11

Momenteel slaagt amper 28% van de nieuwe studenten in het eerste jaar hoger onderwijs, om dit percentage te laten stijgen pleit VVS voor een duidelijk oriënteringsbeleid.

Dat amper 28% van de nieuwe studenten in het eerste jaar hoger onderwijs slaagt, is voor VVS, Vlaamse Vereniging van Studenten, een doorn in het oog. Dit lage slaagpercentage valt volgens VVS onder andere te wijten aan een slechte oriëntering. Wanneer je als scholier het secundair onderwijs verlaat is het niet evident om te weten wat het hoger onderwijs juist inhoudt, wat het verschil tussen de verscheidene opleidingen zijn, wat het verschil tussen de onderwijsinstellingen is, welke richting je het meest zou liggen,... Een foute keuze is hierdoor snel gemaakt.

Pagina's