Persberichten

Bram Roelant herverkozen als voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten

Bram Roelant herverkozen als voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten

Woensdag 25 juni werd de 24-jarige Bram Roelant uit Kruibeke (Oost-Vlaanderen) herverkozen als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten voor het academiejaar 2014-2015.

Roelant heeft na een jaar voorzitterschap nog steeds veel ambitie: "Het zijn belangrijke tijden voor VVS. Er komt een nieuwe regering en we moeten er samen met de lokale studentenraden voor zorgen dat de stem van meer dan 200.000 studenten gehoord wordt op Vlaams niveau."

Naar een transparant financieringsdecreet

Naar aanleiding van de evaluatie van het financieringsdecreet die zoals decretaal vastgelegd had moeten afgerond zijn voor januari 2014, werkte de Vlaamse Verenging van Studenten (VVS) het laatste anderhalf jaar aan een analyse van het financieringsdecreet, waarbij de knelpunten werden onderzocht. Een algemene conclusie is dat het huidige financieringsmodel niet transparant genoeg is voor VVS. Het nieuwe financieringssysteem zou meer inzicht moeten geven in de financierbaarheid van de student naar de instellingen en de overheid en ook naar de student toe.

Actie 2 april: Vlaamse en Waalse studenten komen op straat voor kwaliteitsvol onderwijs

Op 2 april 2014 komen Vlaamse en Waalse studenten op straat om te pleiten voor een rechtvaardige financiering van het hoger onderwijs. In Vlaanderen wordt deze actie getrokken door studentenraden in verschillende steden die zich zorgen maken om de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) steunt deze acties volledig en roept alle Vlaamse studenten op om deel te nemen.

Verhoging van inschrijvingsgelden is niet de oplossing voor onderfinanciering hoger onderwijs

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, steunt de hogescholen en universiteiten in hun pleidooi voor meer financiering. Dat de instellingen het geld echter willen gaan zoeken bij de student zelf, in de vorm van hogere inschrijvingsgelden, daar gaan de studentenvertegenwoordigers allerminst mee akkoord.

Internationale dag van de student verenigt Vlaamse en Waalse studentenvertegenwoordigers

Afgelopen zondag kwamen studentenvertegenwoordigers van over heel Vlaanderen en Wallonië samen om te debatteren over het onderwijs in België tijdens de Internationale Dag van de Student. Ongelijkheid, studentenhuisvesting, infrastructuur, democratie en de financiering van het hoger onderwijs waren de discussiethema's van de dag.

Leerkrediet schiet zijn doel voorbij

Dit persbericht werd geschreven naar aanleiding van het artikel in De Standaard van vandaag over studenten zonder leerkrediet die aankloppen bij hogescholen.

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, wil de focus verschuiven van hogescholen die studenten zonder leerkrediet toelaten naar de reden waarom deze studenten zonder leerkrediet aankloppen bij de hogescholen.

VVS: 75 jaar en ambitieuzer dan ooit!

  • 75 jaar Vlaamse Vereniging van Studenten VVS
     75 jaar Vlaamse Vereniging van Studenten VVS

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten viert dit academiejaar haar 75-jarig bestaan.

Minister Pascal Smet liet zich woensdagavond vertegenwoordigen door zijn adjunct-kabinetschef en tevens oud-VVS-er Raf Devos op de eerste Algemene Vergadering van het 75e academiejaar van VVS. Hij liet in het bijzijn van de vertegenwoordigers van de Vlaamse studentenraden zijn licht schijnen over de toekomst van ons onderwijs, benadrukte het belang van studentenvertegenwoordiging en sneed de verjaardagstaart aan.

Geschiedenis

Goede oriëntering start op tijd

Scholieren en studenten doen voorstellen voor een beter oriënteringsbeleid

September 2013

Amper 40% van de eerstejaars slaagt in het hoger onderwijs. Voor scholieren en studenten is de oorzaak niet ver te zoeken. 'Verder studeren na het secundair onderwijs vraagt van jongeren en studenten heel wat aanpassingsvermogen', klinkt het bij de bij de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

VVS roept op tot open debat financiering Hoger Onderwijs

Naar aanleiding van de nieuwsberichten omtrent de petitie van de werkgroep hoger onderwijs wil de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) de ondertussen meer dan 1500 ondertekenaars bedanken om in actie te komen en het financieringsdecreet onder de aandacht te brengen.

Wel wil VVS er daarbij op wijzen dat er in het decreet meer aan evaluatie toe is dan alleen de financiering van het wetenschappelijk onderzoek. VVS roept hierbij dan ook op tot een open debat.

VVS eist meer begeleiding jonge leerkrachten secundair onderwijs

PERSBERICHT: VVS eist meer begeleiding jonge leerkrachten secundair onderwijs

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, eist meer begeleiding voor jonge leerkrachten secundair onderwijs. Dit meldt VVS in haar standpunt over het loopbaandebat over leraren. Daarnaast willen de studentenvertegenwoordigers ook dat het systeem van vaste benoemingen grondig word herbekeken en steunen ze de gedifferentieerde verloning, een verloning afhankelijk van de context waarin les gegeven wordt.

Pagina's