Publicaties

 • Jaarverslag 2012-2013

  Jaarverslag VVS 2012 2013

 • Publicatie Duurzaam Hoger Onderwijs

  Het Referentiekader Duurzaam Hoger Onderwijs (zie bijlage 1) en het Inspiratieboek Duurzaam Hoger Onderwijs (zie bijlage 2) zijn een tweedelige publicatie van Ecocampus, een project van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Deze publicatie kadert in het proces 'Duurzaam Hoger Onderwijs - de Kennis Voorbij' waar de Ecocampusploeg samen met de Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, van het Departement Onderwijs en Vorming, op inzet. De medewerkers van beide

 • Beleidsplan 2012-2013: Democratisering in de 21ste eeuw

   

  In het academiejaar 2012-2013 staat er veel te gebeuren in het Vlaamse hogeronderwijslandschap.

  Eén thema uit de lijst pikken en daar een jaarthema van maken, was voor ons een lastige opdracht. Maar we vonden heil in de prille beginjaren van het bestaan van onze organisatie.

  Velen beschouwen VVS nog als dé voorvechter van het democratisch karakter van het hoger onderwijs. Het is het voorrecht van elke burger om een kans te maken in het hoger onderwijs, los van status, afkomst of socio-economische achtergrond. Het is een standpunt waar we als VVS nog steeds achter staan, maar de noden en beproevingen veranderen.Zo werkten we vorig jaar hard aan een standpunt over een geïntegreerd oriënteringsbeleid. Hierbij stelden de volgende vragen zich op:

  In hoeverre tasten al deze mogelijke oplossingen het democratische karakter van ons hoger onderwijs aan en wat houdt vandaag de dag democratisering van het hoger onderwijs juist in? Vragen die we ons als voorvechters van een democratisch hoger onderwijs zeker kunnen en moeten stellen.

 • Beleidsplan 2011-2012: De student centraal

  2011-2012 is een cruciaal jaar voor het Vlaamse hoger onderwijs. De bakens van de integratie worden decretaal vastgelegd voordat tienduizenden hogeschoolstudenten zich universiteitsstudenten kunnen noemen.

   

  Niet enkel in de structuur van het hoger onderwijs beweegt er heel wat; ook de invulling en kwaliteitscontrole ervan wordt herbeken. Zaken zoals de tweejarige master, de hervorming van de studentenvoorzieningen en het nieuwe accreditatiestelsel vereisen allemaal weloverwogen beslissingen of een degelijke implementatie. 2011-2012 is een belangrijk jaar. Een jaar waarin er over die toekomst duidelijke beslissingen moeten en zullen genomen worden. Een jaar dat verandering en vernieuwing zal brengen. Een jaar waarin VVS dan ook participatie als kernthema naar voor schuift.

 • Jaarverslag 2011-2012

  Na een fantastisch jaar is het tijd om hierop terug te blikken.

  Trots presenteren we dan ook 'een jaar in versnelling, het jaarverslag 2011-2012 van de Vlaamse Vereniging van Studenten'

Pagina's