Standpunt Bolognaproces |21-11-2017|

Binnen het Bolognaproces werden reeds grote stappen gezet sinds 1998. In dit standpunt bespreekt VVS waar het bijkomende inspanningen verwacht.

  • VVS verwacht nog steeds bijkomende inspanningen binnen het gebied EVC/EVK wat de aansluiting met het hoger onderwijs betreft. Hierbij winnen niet-formele educatie en informeel leren aan belang.
  • VVS waarschuwt voor de onderfinanciering van het hoger onderwijs en de hierbij gepaard gaande penalisering van langer studerende studenten. VVS vraagt dan ook een herinvestering in het hoger onderwijs.
  • VVS vraagt betaalbare mobiliteit en en kwalitatieve studentenhuisvesting.
  • VVS bespreekt ook de nood aan een goede vertegenwoordiging van de maatschappij in ons hoger onderwijs en pleit daarom voor goede datacollectie om de bestaande drempels voor ondervertegenwoordigde groepen op te sporen en aan te pakken.
  • VVS wilt ook enkele voorstellen doen om internationale mobiliteit, voornamelijk het financiĆ«le luik ervan, op meer efficiĆ«nte en effectieve manier te organiseren.

VVS gaat tot slot in op de toekomst van het verdere Bolognaproces en vraagt een heropleving van het proces om het proces op twee snelheden meer parallel te laten sporen. Lees hieronder (in de bijlage) het integrale standpunt Bolognaproces van de Vlaamse Vereniging van Studenten.

Contactgegevens

Rapporteur Bolognaproces: Lorenzo Ego, egolorenzo93@gmail.com, 0486 31 28 56

-De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.