Standpunt Contingentering | 25-04-2013 |

VVS pleit:
- voor een contingentering onder de vorm van een toelatingsexamen in de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Iedereen die afstudeert moet recht hebben op een RIZIV nummer.
- het oprichten van een begeleidingscommissie van het toelatingsexamen, die de kwaliteit en inhoud controleert.
- Rationeel bepaalde quota voor artsen en tandartsen, op basis van een actueel kadaster.
- Het correct opvullen van de quota en voldoende financiering om dit te kunnen verwezenlijken.
- De afschaffing van de contingentering binnen de opleiding kinesitherapie.

Lees het volledige standpunt in de bijlage

en onderteken de petitie: