Standpunt Erasmus+ |11-01-2018|

VVS staat in dit standpunt stil bij het gevoerde beleid rond Erasmus+ en de resultaten hiervan. We kijken naar een stand van zaken vandaag en kijken vooruit naar de volgende drie jaar tot 2020 en daarna naar de periode tussen 2020 en 2030.

VVS vraagt:

- Meer realistische doelstellingen. We stellen de doelstelling voor van 30% internationale mobiliteit tegen 2030 waarbij studenten 15 ECTS-punten opnemen op drie maanden. - Transparantie en extra aandacht over en voor de participatie van ondervertegenwoordigde groepen. - Een kwalitatieve uitwerking van het internationale portfolio. - Een herwerking van het beurzensysteem, het stimuleren van in- en uitgaande mobiliteit via de financiering, het bekijken van mobility windows en het aansluiten van ons academiejaar bij het internationale academiejaar. - Aandacht voor een versoepeling van de taalwetgeving. - Een kwalitatieve en reƫle monitoring van de participatie aan internationale mobiliteit met gelijkvormige registratiemethodes in de verschillende instellingen. VVS volgt hiervoor de nieuwe DHO 2.0 kritisch op.

Contactgegevens:

Rapporteur Bolognaproces: Lorenzo Ego, internationaal@vvs.ac

-De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.