Standpunt Financiering |24-05-2017|

De laatste jaren ervaart het hoger onderwijs in Vlaanderen een onderfinanciering die de instellingen dwingt meer te doen met minder middelen. Als Vlaamse Vereniging van Studenten vrezen we dat dit de kwaliteit van ons hoger onderwijs in gevaar brengt en té veel druk legt op het personeel van de instellingen. Bovendien verhoogde de financiële drempel voor studenten sinds 2015 met de verhoging van het studiegeld. VVS vreest dat hiermee ook de toegankelijkheid in gevaar komt.

In bijlage kan men het integrale standpunt Financiering van de Vlaamse Vereniging van Studenten terugvinden.

Contactgegevens

Rapporteur Financiering: Zoë Vandamme, zoevandamme@gmail.com

-De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.-

Contact Bestuur VVS: Messelina Loncin, messelina@vvs.ac, 0491 25 97 77

-De Bestuurder vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering