Standpunt Inclusief Ondersteuningsmodel |08-06-2017|

Met de hervormingen in het buitengewoon onderwijs, bestaat ook de mogelijkheid om hervormingen in het hoger onderwijs rond GON-begeleiding te bepleiten. In deze besprekingen wil VVS aandacht vragen voor enkele uitdagingen en ook de aandacht vestigen op de financiering van het systeem.