Standpunt Loopbaandebat leraren | 27-06-2013 |

VVS pleit voor:
- differentiatie van de lerarenloopbaan met meer ruimte voor de begeleiding van jonge leerkrachten
- het herbekijken van het systeem van vaste benoemingen
- een verloning op basis van de functie, ongeacht het diploma
- gedifferentieerde verloning, afhankelijk van de context waarin les gegeven wordt