Standpunt oriënteringsproef | 19-04-2012 |

Het oriënteringsproces van scholieren en studenten verdient meer aandacht dan het momenteel krijgt. VVS stelt in dit document een systeem van twee progressieve oriënteringsproeven voor, dat onderdeel kan uitmaken van de begeleiding van dit proces. We benadrukken het belang van een duidelijke communicatie naar alle betrokken partijen, het vrijblijvende karakter van de resultaten en bovenal de essentiële begeleiding die aan deze proeven gekoppeld moet zijn.