Standpunt Rationalisering |12-03-2015|

Het kabinet vindt dat het hoger onderwijsaanbod moet gerationaliseerd worden. Het kabinet stelt dat de perceptie bestaat dat het hoger opleidingsaanbod niet rationeel is, met als drie pijnpunten een gebrek aan transparantie, een gebrek aan schaalgrootte en een financieringsmechanisme dat leidt tot een programmeringsopbod. Concreet wordt gevraagd werk te maken van een inhoudelijk meer transparant en een organisatorisch geoptimaliseerd aanbod. Voor VVS is rationalisering niet het hakken in faculteiten en/of het afschaffen van volledige opleidingen. Voor VVS is rationalisering het tegengaan van onnodige verschraling van het aanbod van het hoger onderwijs. Er moet wel werk gemaakt worden van een inhoudelijk meer transparant en een organisatorisch geoptimaliseerd aanbod. Dergelijke effici├źntiewinsten zouden in de eerste plaats ten dienste moeten staan van het onderwijs en de studenten, niet om besparingen op te vangen.

 

Het volledige standpunt van VVS hierover vind je in de bijlage.