Standpunt Studentenovereenkomsten |10-05-2016|

VVS ijvert ervoor om de 50 RSZ-lage werkdagen om te zetten in een telling in RSZ-lage uren met maximale invulling. VVS vindt het geen goed idee om studentenarbeid aan lage RSZ enkel toe te laten als weekend- en vakantiewerk, maar ijvert voor flexibiliteit. Daarnaast vraagt VVS ook graag aandacht voor de regelgeving rond onthaalbeleid en de werkomstandigheden van studenten. Tot slot waardeert VVS de reeds gemaakte inspanningen voor de website en applicatie Student@work, en geeft het graag nog enkele suggesties naar de toekomst toe. De mogelijkheid om als student de eigen situatie in te kunnen vullen en te vergelijken met de geldige regelgeving zou bijvoorbeeld nog een grote stap voorwaarts zijn.

Alle informatie over ons onderzoek vind je hier.

Alle vragen en opmerkingen welkom bij sociaal@vvs.ac.