Standpunt uitbreiding studieomvang

Afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van de universiteiten en het ministerie van onderwijs een discussienota geschreven over de uitbreiding van de studieomvang. De bedoeling was een globaal kader te creƫren waaraan het volgens de Vlaamse Regering nog ontbrak. Op 6 december werd het standpunt van VVS hierover goedgekeurd. VVS vraagt hierin in de eerste plaats om structurele inspraak voor de studenten bij het tot stand komen van de toekomstvisie over de uitbreiding. Het volledige standpunt vind je in de bijlage.