Standpunt Vermarkting van het hoger onderwijs | 19-02-2014 |

VVS wil:

  • dat privéfinanciering aan de volgende drie voorwaarden voldoet: de basisfinanciering mag niet in het gedrang komen, de kwaliteit van het gefinancierde mag er niet onder lijden en de onafhankelijkheid van het onderwijs en onderzoek moet behouden blijven.
  • geen vertegenwoordigers van organisaties met louter commerciële doeleinden in de raden van bestuur van de instellingen.
  • de mogelijkheid om externen met een raadgevende functie in een adviesraad te laten zetelen behouden.
  • de vermarkting van het onderwijs aan de universiteiten een halt toeroepen.
  • de hogescholen aanmoedigen rekening te houden met de snelle evolutie van de arbeidsmarkt.
  • dat er geen opleidingsaanbod verdwijnt door de afschaffing van afstudeerrichtingen en opleidingen.
  • een verdere uitbreiding van de samenwerking met de privésector in het aanbieden van stageplaatsen.
  • garanties dat instellingen niet samenwerken met bedrijven die stageplaatsen tegen een vergoeding aanbieden.
  • de optimalisering van de praktische kant van stages.
  • het aanbieden van stageplaatsen binnen de instelling.

Het volledige standpunt vind je in de bijlage