Studenten zeggen nee tegen een kleiner Erasmusbudget

BRUSSEL - De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) deelt het ongenoegen van de European Students' Union (ESU) over het voorstel om te snijden in het oorspronkelijke begrotingsvoorstel voor onderwijs en jeugd van de EU 2014-2020. VVS hoopt dus dat haar vertegenwoordiger in het Europese Parlement het budget voor het Erasmus for all programma zal herbekijken.

15 procent minder

Als reactie op het besluit van de Europese Raad, heeft de Europese Commissie een vermindering van vijftien procent op de begroting voor het nieuwe Erasmus for all programma voorgesteld. Het hoger en beroepsonderwijs alleen al zouden een verlies lijden van 150 tot 200 miljoen euro per jaar in vergelijking met het oorspronkelijke begrotingsvoorstel van 2011. Toch pleit de Europese Commissie consequent voor de invoering van een studieleninggarantie die € 111.000.000 per jaar zou worden toegewezen. Erasmus for All zou in totaal € 13 miljard ontvangen in plaats van 15,2 miljard, zoals oorspronkelijk was voorgesteld.

"Wij zijn sterk gekant tegen bezuinigingen als de uiteindelijke overeenkomst minder geld bevat voor Erasmus for all. We moeten in plaats daarvan dat kapitaal gebruiken om te investeren in programma's die hun waarde en efficiëntie al bewezen hebben, zoals subsidies voor leermobiliteit." Zegt ESU-voorzitter Karina Ufert.

Studiefinanciering opgeofferd voorleningen

Het Erasmusprogramma vierde haar 25ste verjaardag vorig jaar. Het heeft ongeveer drie miljoen studenten laten studeren in een ander EU-land sinds het werd gelanceerd. De Europese Commissie had gehoopt dat vijf miljoen mensen zouden kunnen genieten van de financiële steun van het integrale programma tot 2020, maar in plaats daarvan zullen het er een mmisschien een miljoen minder zijn als de bezuinigingen zullen doorgaan. Ondanks dat, heeft de Europese Commissie haar plan om de EU-studielening regeling te introduceren, aangeboden door particuliere banken aan studenten die geïnteresseerd zijn in het voltooien van een volledige master in een ander EU-land, behouden. Niemand weet echter hoeveel studenten dergelijke financiële verplichtingen zouden aangaan in tijden van hoge werkloosheid bij jongeren, en of het een negatieve invloed op de regionale verdeling van studenten in Europa zou hebben. ESU gelooft dat het veel verstandiger zou zijn om het subsidiesysteem ​​te versterken.

"We zagen al aankomen dat het budget voor de beurzen hierdoor kleiner zou worden, aangezien de leningen daarvoor een alternatief zijn. Bovendien zullen de leningen ook negatieve effecten hebben op het latere leven van de studenten. Over het algemeen zullen het minder kapitaalkrachtigen zijn die een lening aangaan, wiens financiële positie enkel nog verzwakt zal worden door de last van een afbetaling. We kunnen ons dus niet achter het idee van de leninggarantie scharen, en al helemaal niet als dat ten koste gaat van de Erasmusbeurzen" zegt Stijn De Decker, bestuurder onderwijs en internationaal bij VVS

ESU zal binnenkort een oproep doen, gericht aan het Europees Parlement, om een prioriteit te maken van investeringen in jeugd en onderwijs in de komende onderhandelingen over het meerjarig financieel kader. Ook VVS roept op naar haar vertegenwoordigers in het Europees Parlement om zich tegen de leninggarantie en de voorgestelde besparingen te kanten.

Voor meer informatie, contacteer:

Bestuurder onderwijs en internationaal bij VVS:

Stijn De Decker

stijn@vvs.ac

+32 474 63 39 92