Vacature Office Manager

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is op zoek naar een halftijdse stafmedewerker Office Management (Administratie & Financiën). Als Office manager ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het kantoor, op vlak van administratie enerzijds en op vlak van financiën anderzijds. Vooreerst ben je verantwoordelijk voor de administratie van kantooraangelegenheden, onze vergaderingen, projecten en evenementen. Daarnaast verzorg je binnenkomende en buitengaande post, office supplies, agendabeheer en ondersteun je de andere stafmedewerkers in de uitvoering van het communicatiebeleid en bij het notuleren van de werkgroepen. Ten tweede sta je de financiële werking van onze organisatie bij. Dit gaat van het opstellen van een begroting, het uitbetalen van onkostennota's en het financieel beheer in het algemeen.

De volledige vacature vind je in de bijlage.