De ValentijnsVerklaring der studenten: het grootste stuver-event van 2019! Een kort sfeerverslag!

Met de ValentijnsVerklaring der studenten stelde VVS haar memorandum 2019-2014 voor aan het grote publiek. Politici, beleidsmakers, partners van VVS en tal van studenten(vertegenwoordigers) zakten op 14 februari af naar het Vlaams Parlement voor een reeks lezingen, debatten en uiteraard de presentatie van het memorandum zelf.

In het totaal tekenden er meer dan 200 deelnemers present, waarvan een groot deel studenten!

Na het openingswoord van Serhat Yildirim, de voorzitter van VVS, en een videoboodschap van minister van Onderwijs Hilde Crevits, namen we aan de hand van twee debatten een aantal prikkelende thema's binnen het huidige hoger onderwijs onder de loep. Chris Van den Abeele, bekend als radiomaker bij de VRT, stortte zich voor de gelegenheid in de arena als enthousiast moderator.

 

 

Elk debat werd nadien afzonderlijk gefileerd door twee experten terzake. Niet onbelangrijk was de stem van het publiek. Vooraleer elk debat van start ging, werd er namelijk gepeild naar hun mening en ook tijdens de debatten konden de bezoekers hun vragen insturen via Menti.com, een online applicatie.

Zo vroegen we hoeveel procent van alle jongeren die thuis weinig of geen Nederlands spreken, studeert aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Dat is slechts 4%. De meerderheid bleek het fout te hebben. Toen gevraagd werd hoeveel procent van de studenten waarvan geen van beide ouders een opleiding heeft, studeert aan een universiteit of hogeschool, antwoordde het publiek wél redelijk correct. Heel wat antwoordden "14%", het correcte antwoord op de vraag.

 

 

Het eerste debat handelde over diversiteit en doorstroom in het hoger onderwijs, een thema dat ook dit jaar nauw aan het VVS-hart ligt, onder andere in ons beleidsplan 2018-2019. Is de studentenpopulatie een weerspiegeling van onze maatschappij en zo neen, wat ligt hieraan ten grondslag? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kansengroepen makkelijker toegang vinden tot het hoger onderwijs? Wat met studenten die een functiebeperking hebben?

 

 

 

 

We merken hoe dan ook dat voor een groot aantal beleidsmakers - niet in het minst voor de Minister van onderwijs zelf - het diversiteitsvraagstuk steeds pregnanter is geworden. Er is nog altijd ontzettend veel werk aan de winkel en VVS beschouwt haarzelf dan ook als een belangrijke partner voor dit dossier. Dit zei ze hierover tijdens de ValentijnsVerklaring: "Het hoger onderwijs kan veel diverser. Er zijn extra inspanningen nodig om meer jongeren met een migratieachtergrond te overtuigen een opleiding in het hoger onderwijs te volgen."

 

Met het tweede debat trokken we onze horizon nog verder open door te praten over studentenparticipatie in Vlaanderen om van daaruit te onderzoeken hoe het gesteld is met de internationalisering van het Vlaams onderwijs. Ditmaal was VVS dubbel vertegenwoordigd door Bernd Wethmar, een rapporteur bij VVS, en Martijn De Vlaminck, onze bestuurder Internationaal. Zij kruisten de degens met Ann Brusseel, sinds kort Algemeen directeur van de Erasmushogeschool Brussel en de rector van de Universiteit Gent, Rik Van de Walle.

Opnieuw werd in interactie getreden met het publiek. Toen gevraagd werd naar het aantal studentenvertegenwoordigers in Vlaanderen, hadden de meeste deelnemers het mis: Vlaanderen telt maar liefst tussen de 2000 en 5000 studentenvertegenwoordigers.

 

 

Het is niet toevallig dat VVS net deze twee onderwerpen heeft samengebundeld in één debat. Sinds jaar en dag is de problematiek rond studentenparticipatie - en de institutionalisering hiervan - een cruciaal punt voor studentenvertegenwoordigers in Vlaanderen. Ook op het internationale niveau pleit VVS al jaren voor een sterke mobiliteit en vertegenwoordiging van studenten.

 

 

Tenslotte werd ons memorandum officieel gepresenteerd door Serhat Yildirim en Dylan Couck, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van VVS. Conform de drie pijlers die het memorandum van VVS schragen, kreeg het publiek een uiteenzetting gepresenteerd van onze visie op het hoger onderwijs voor de komende regeerperiode. Het onderwijs van de toekomst zien we met name als een onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is en als een onderwijs zonder grenzen. Het Vlaamse hoger onderwijs behoort inderdaad tot de top van de wereld en die positie moeten we behouden en verbeteren in het belang van onze studenten. En daar kunnen zaken zoals voldoende investeringen, een betere in -en doorstroom en het mentaal welzijn van studenten niet in ontbreken. Voorzitter Yildirim: "Conform de aanbevelingen van de OESO en van Europa moet 2% van het Bruto Regionaal Product geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs".