Verhoging van inschrijvingsgelden is niet de oplossing voor onderfinanciering hoger onderwijs

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, steunt de hogescholen en universiteiten in hun pleidooi voor meer financiering. Dat de instellingen het geld echter willen gaan zoeken bij de student zelf, in de vorm van hogere inschrijvingsgelden, daar gaan de studentenvertegenwoordigers allerminst mee akkoord.

De conclusies van het Vluhr memorandum rond de structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs zijn grotendeels correct en dit is nefast voor ons hoger onderwijs. Dat alle 22 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen daarover op één lijn zitten is een duidelijk teken aan de wand. Ook de studenten voerden vorig jaar in maart in diverse steden actie voor een betere financiering vanuit de Vlaamse overheid. "Maar wij studenten hebben echter een groot probleem met de oplossing die de instellingen voorstellen, namelijk het geld halen bij de student! De verhoging van de inschrijvingsgelden is absoluut geen oplossing voor een betere financiering van het hoger onderwijs." aldus VVS-voorzitter Bram Roelant.

VVS wil niet dat er een verhoging van de inschrijvingsgelden overwogen wordt en vraagt zich af hoe een verhoging van de inschrijvingsgelden te rijmen valt met een beleid dat streeft naar de democratisering van het (hoger) onderwijs. Ook op Europees vlak wordt tegen een verhoging van de inschrijvingsgelden gepleit als middel om het begrotingstekort weg te werken. VVS streeft voor een democratisch en kwaliteitsvol hoger onderwijs en vindt dat de verantwoordelijkheid van de financiering van het hoger onderwijs nog steeds prioritair bij de Vlaamse overheid ligt.

VVS vindt dat de stijging van de studentenaantallen gekoppeld moet zijn aan een stijging van de financiering die de instellingen hiervoor ontvangen. Ook voor studenten zijn het moeilijke tijden en het kan niet zijn dat het geld gehaald wordt bij de zwakste schakel van de ketting. Het is niet aan de studenten om de verantwoordelijkheid te dragen voor de falende financiering van het hoger onderwijs. Het is essentieel dat de Vlaamse overheid blijft investeren in hoger onderwijs maar dat mag niet via een verhoging van de inschrijvingsgelden gebeuren.

VVS vreest dat minder studenten zullen toetreden tot het hoger onderwijs en dit door het sterk afschrikwekkend en drempelverhogend effect van de verhoging van de inschrijvingsgelden. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om hoger onderwijs te volgen. Deze democratische toegang tot hoger onderwijs kan ongelijkheden wegwerken doordat iedereen de mogelijkheid krijgt om een diploma te behalen. De gevolgen voor studenten met een zwakkere socio-economische achtergrond mogen niet onderschat worden. Zij zullen een bijkomende financiële druk ervaren en zullen ook de opportuniteitskosten zien stijgen.

Wanneer gedebatteerd wordt over dit onderwerp dienen alle actoren betrokken te worden, waarbij ieder zijn standpunt zorgvuldig kan toelichten op basis van rationele en realistische argumenten. VVS staat open om de discussie aan te gaan en mee te zoeken naar oplossingen waarin alle actoren, zowel de instellingen, de overheid als de studenten, zich kunnen vinden.


 

Conclusie: Er moet gezocht worden naar extra financiering voor het hoger onderwijs, maar zonder aan de studenten en hun inschrijvingsgeld te komen.