VVS eist meer begeleiding jonge leerkrachten secundair onderwijs

PERSBERICHT: VVS eist meer begeleiding jonge leerkrachten secundair onderwijs

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, eist meer begeleiding voor jonge leerkrachten secundair onderwijs. Dit meldt VVS in haar standpunt over het loopbaandebat over leraren. Daarnaast willen de studentenvertegenwoordigers ook dat het systeem van vaste benoemingen grondig word herbekeken en steunen ze de gedifferentieerde verloning, een verloning afhankelijk van de context waarin les gegeven wordt.

Minister van Onderwijs Pascal Smet kondigde in de zomer van 2010 het loopbaandebat aan. Dat zou een oplossing moeten bieden voor het tekort aan leerkrachten en degenen die aan het werk zijn, versterken in hun rol. Dit loopbaandebat resulteerde in een discussienota, die door het kabinet werd voorgelegd aan de verschillende stakeholders. Aangezien dit ook een grote groep van de studenten aanbelangt, geeft VVS in dit standpunt haar eisen weer.

Meer begeleiding

VVS steunt het huidige voorstel om de loopbaan van leraren te differentiëren. Hierin krijgen expert leraren de tijd om een deel van hun opdracht te besteden aan het begeleiden van junior leerkrachten. Dat gebeurt nu enkel dankzij de goodwill van oudere leerkrachten, volledig vrijwillig en buiten hun uren. Voor VVS zou de junior leerkracht tot één dag per week moeten kunnen besteden aan die begeleiding. Debegeleiding van jonge leerkrachten is cruciaal voor VVS. Vorig jaar pleitten ze in het standpunt over de lerarenopleiding (29 juni 2012) voor een betere ondersteuning van beginnende leerkrachten. Verder is het zeker belangrijk dat de ervaren leerkrachten de mogelijkheid krijgen om zich te specialiseren in bepaalde delen van hun takenpakket.

Vaste benoemingen

Ook pleit VVS in haar standpunt voor het herbekijken van het systeem van vaste benoemingen. Dit is nodig om te komen tot een model waarin de leerkracht genoeg werkzekerheid krijgt, maar het onderwijs ook voldoendekwaliteitsgarantie kan bieden.


Gedifferentieerde verloning

Leraar zijn is niet overal hetzelfde. De werkdruk is sterk afhankelijk van de school waarin men les geeft. VVS vindt dat dit dan ook navenant moet gecompenseerd worden, door een systeem van gedifferentieerde verloning. In dat systeem krijgen objectiveerbare groepen een aangepast salaris (bv. op basis van context en leerlingenkenmerken). Dit is de manier bij uitstek om in de scholen die nu met een leerkrachtentekort kampen, leerkrachten aan te trekken. Net als in de privésector is het bovendien logischer dat als de werkdruk hoger ligt, je meer verdient.

Het volledige standpunt over het loopbaandebat kan u vinden in de bijlage.

Contact:

Bestuurder onderwijs en internationaal: Stijn De Decker

E-mail: stijn@vvs.ac

GSM: 0474/63.39.92

Voor andere informatie kan u contact opnemen met

Stafmedewerker Communicatie Sofie Stans:

Tel.: 02/502.01.22 GSM: 0473/77.66.62

E-mail: sofie.stans@vvs.ac