VVS nuanceert standpunt inzake stakingsaanvragen spoorbonden

2015-12-23 - Brussel

Naar aanleiding van verschillende berichten in de media omtrent het mogelijke uitstel van de 72-uren staking van de spoorbonden op 21, 22 en 23 januari 2016 wil VVS haar standpunt hieromtrent duidelijk maken. Er werd gesteld dat het standpunt van de Waalse studentenvakbond Unécof eveneens het standpunt is van VVS. Dit moet echter genuanceerd worden.

VVS is zeker tevreden met de mogelijkheid dat de stakingsdagen worden uitgesteld tot na de examenperiode van de studenten. Deze stressvolle periode moet niet zwaarder gemaakt worden door het zoeken naar alternatief vervoer. VVS heeft om deze reden aan Unécof bevestigd dat het voor Vlaamse studenten zou helpen wanneer de treinstakingen tot na de examenperiode werden uitgesteld. Dit is het enige punt waarachter VVS zich heeft geschaard.

Wij willen echter benadrukken dat VVS en daarmee de Vlaamse studenten in dit moeilijke dossier geen partij kiezen. Het wordt ten zeerste geapprecieerd dat de spoorbonden een inspanning doen naar de studenten toe. Toch willen wij in dit debat neutraal blijven en doen wij geen uitspraken over de stakingsaanvragen zelf.