VVS roept op tot open debat financiering Hoger Onderwijs

Naar aanleiding van de nieuwsberichten omtrent de petitie van de werkgroep hoger onderwijs wil de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) de ondertussen meer dan 1500 ondertekenaars bedanken om in actie te komen en het financieringsdecreet onder de aandacht te brengen.

Wel wil VVS er daarbij op wijzen dat er in het decreet meer aan evaluatie toe is dan alleen de financiering van het wetenschappelijk onderzoek. VVS roept hierbij dan ook op tot een open debat.

Verschillende studentenraden en VVS hielden op 28 maart 2013 reeds een zeer succesvolle actie om druk te zetten op de evaluatie van het financieringsdecreet. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet gaf ondertussen in het journaal aan dat een zeer grondige evaluatie bezig is en rond zal zijn tegen mei 2014.

De Vlaamse Vereniging van Studenten maakt zich echter zorgen over de evaluatie van het financieringsdecreet. We vinden het goed nieuws dat deze evaluatie gaande is, maar vragen ons luidop af waarom we als VVS hier niet van op de hoogte zijn, net zoals de werkgroep hoger onderwijs dit duidelijk ook niet is.

We vragen dan ook dat er onmiddellijk werk wordt gemaakt van open communicatie omtrent de evaluatie van het financieringsdecreet. De werkgroep hoger onderwijs haalt, net zoals het opiniestuk van vier professoren, volkomen correct aan dat op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en doctoraten de pendel is doorgeslagen op het gebied van outputfinanciering. Langzaam maar zeker heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek.

Maar binnen het huidige financieringsdecreet is er meer mis dan enkel de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Verschillende mechanismen zorgen ervoor dat de algemene kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen in het gedrang dreigt te komen. Daarom vraagt VVS om rond de evaluatie van het financieringsdecreet een open debat te voeren tussen de instellingen van het hoger onderwijs (hogescholen én universiteiten), de Vlaamse Vereniging van Studenten en de Vlaamse Overheid. Op zich streven wij allen naar hetzelfde: democratisch, toegankelijk en kwalitatief onderwijs.