Wegwijs in het onderwijs

Academisering

Wat is Academisering?

De opleidingen met een master aan de hogescholen hebben in de voorbije 10 jaar een proces ondergaan dat men academisering noemt.

AMF

Het aanmoedigingsfonds (AMF) werd afgeschaft eind 2014.

Het aanmoedigingsfonds was een financieel fonds waarop hogescholen en universiteiten beroep konden doen om gelijke kansen en diversiteit aan te moedigen binnen de instellingen. Het diende om de participatie van kansengroepen te verhogen,Via een aantal regels probeerde de Vlaamse regering zo investeringen aan te moedigen. De instelling moest bovendien voor elke euro die het uit het fonds haalde zelf één euro bijleggen.

Armoede

Armoede wordt hier opgevat als een gebrek aan voldoende inkomsten. Dit heeft een effect op alle aspecten van het leven, ook op het voortstuderen. Mensen in armoede vinden nog onvoldoende de weg naar het hoger onderwijs, terwijl het hebben van een diploma hoger onderwijs kan helpen om uit de armoede te geraken en te timmeren aan een rooskleurige toekomst.

Contracttypes

Als student kan je je onder verschillende soorten contracten inschrijven aan een instelling naargelang wat je wil bereiken (diploma-, credit- en examencontracten).

Erasmus +

Erasmus + moet een opvolger worden voor de huidige Europese en internationale (uitwisselings)programma's voor onderwijs, vorming, sport en jeugd.

Pagina's