Wegwijs in het onderwijs

EVC & EVK

Het erkennen van Elders of Eerder Verworven Competenties (EVC's) en Kwalificaties (EVK's) kan mensen breder inzetbaar maken en de weg effenen voor een levenslang leertraject.

Financieringsdecreet

Het financieringsdecreet (2008) is misschien wel het belangrijkste decreet in ons hoger onderwijs. Het bepaalt de financiële verdeling van de overheidsmiddelen tussen de verschillen instellingen. Het doel is echter veel ruimer dan enkel verdelen, het financieringsdecreet tracht ook een aantal bredere doelen in de hand te werken.

HBO5

HBO5 (Hoger Beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 5) is een onderwijsniveau dat in 2009 werd ingevoerd tussen het secundair onderwijs en de professionele en academische bacheloropleidingen. Het moet een laagdrempelige brug vormen voor mensen die de stap naar het hoger onderwijs te groot vinden.

Integratiedecreet

Het integratiedecreet bepaalt bovenal de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten. Daarnaast worden ook Schools of Arts en de taalregeling geregeld in dit decreet.

Pagina's