Wegwijs in het onderwijs

Participatiedecreet

Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan te passen.

Rationalisering

Rationalisering van het opleidingsaanbod is een begrip dat sinds 1997 met weerkerende kracht opduikt op de onderwijsagenda. Minister van onderwijs H. Crevits maakte er een beleidsprioriteit van in 2014. Rationalisering is het optimaal inzetten van de beschikbare (overheids)middelen om de doelstellingen van een kwaliteitsvol hoger onderwijs te realiseren, maar wat wordt hiermee nu bedoeld, met welke andere dossiers houdt dit verband en wat is de huidige stand van zaken? U vindt het antwoord in deze infofiche.

Studentenhuisvestiging

Studentenhuisvesting blijft voor studenten die beslissen op kot te gaan, een belangrijke hap uit hun budget. Het is van belang dat er in elke studentenstad/-gemeente voldoende koten voorzien worden zodat iedereen die dat wil, een kwaliteitsvol betaalbaar kot kan huren.

Studiefinanciering

Het verkrijgen van een studietoelage van de Vlaamse overheid is de belangrijkste en bekendste maatregel onder studiefinanciering maar ook financiering vanuit de sociale dienst van je hogeschool of universiteit is een optie als de studiekost je teveel wordt.

Studiegelden

Studiegelden, beter bekend als 'inschrijvingsgeld' onder de studenten, zijn de meest herkenbare studiekost die een student moet betalen om deel te kunnen nemen aan het hoger onderwijs. Naar aanleiding van de tendens in omringende landen de studiegelden drastisch te verhogen houdt VVS de vinger aan de pols om dit in het studentenbelang tegen te gaan en alternatieven aan te reiken om de nodige financiële middelen te verwerven.

Pagina's