Wegwijs in het onderwijs

Studiekost

Een student moet niet enkel kiezen voor welke opleiding of studietraject hij zal gaan, hij moet ook rekening houden met de studiekost die dat met zich meebrengt. Het kostenplaatje verschilt enorm naargelang de student al dan niet op kot gaat. Om deze kost goed in te kunnen schatten is er nood aan een duidelijke definitie en concrete cijfers.

Studievoortgangsbewaking

Studievoortgangsbewaking is vaak een nobele onbekende tot men er plots mee te maken krijgt. De mogelijkheden om te studeren lijken eindeloos bij de start, maar dit is slechts een illusie. In deze infofiche leggen we kort uit wat studievoortgangsbewaking is, voor wie en wanneer ze geldt en waarom ze bestaat.

Toelatingsproeven

VVS erkent dat toelatingsproeven een positieve invloed kunnen uitoefenen op de oriëntering van de student maar waarschuwt er tegelijkertijd voor dat (niet-) bindende toelatingsproeven niet het beoogde wondermiddel zijn en pas echt tot hun recht komen in de bredere context van een gedegen oriënteringstraject.

In deze infofiche bespreken we de huidige stand van zaken omtrent toelatingsproeven.

Uitbreiding studieomvang

Om te voldoen aan internationale verwachtingen en de studiedruk te verlagen, werd de mogelijkheid gecreëerd de masteropleidingen in de humane wetenschappen te verlengen tot anderhalf of twee jaar , zijnde 90 of 120 studiepunten.

Vervoer

De kost van openbaar vervoer is vooral voor pendelstudenten een hap uit hun budget en een deel van het voortstuderen dat er voor kan zorgen dat de studiekost aanzienlijk oploopt.

Pagina's