Wegwijs in het onderwijs

Wat doen als jouw prof het examen kwijt raakt?

Het beste wat je kan doen is je lokale studentenraad raadplegen of de voorzitter van de examencommissie; dit laatste kan je doen via de (examen)ombuds en moet zo snel mogelijk gebeuren.

Moest de beslissing van de examencommissie in jouw ogen onterecht zijn kan je vervolgens nog intern beroep aantekenen. Hierbij kan je je informeel richten tot de voorzitter van de examencommissie, maar moet er ook wel een formele klacht ingediend worden tav het diensthoofd onderwijs en kwaliteit.

Hier moet je ten minste een feitelijke omschrijving van de ingeroepen bezwaren in opnemen. Ook bij dit beroep moet je snel zijn namelijk 5 dagen na de kennisgeving van de nieuwe beslissing.

Pagina's