Word Mandataris!

Inleiding

VVS vertegenwoordigt de Vlaamse studenten op Vlaams, federaal en Europees niveau. Concreet betekent dit dat VVS inspraak krijgt in een aantal verschillende instellingen en raden, zoals de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA), de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) enzovoort…

Om dit te doen doet VVS een beroep op externe mandatarissen. Zij nemen in samenwerking met de Raad van Bestuur de taak van VVS-vertegenwoordiger op in verschillende vergaderingen binnen deze instellingen. Op deze vergaderingen dragen ze standpunten uit die door het bureau en de algemene vergadering worden bepaald. De mandatarissen overleggen vooraf indien nodig en koppelen vanuit de vergaderingen die ze bijwonen terug naar VVS via het bureau, liefst mondeling, en anders met behulp van een formulier.

Wie zoeken we?

VVS zoekt studenten die met volle goesting de studenten willen vertegenwoordigen. Concreet zijn een aantal eigenschappen handig als mandataris:

 1. Je bent geïnteresseerd in één of meerdere thema's die studenten aanbelangen op vlak van onderwijs, sociaal, internationaal of diversiteit.
 2. Je bent mondig genoeg om het VVS-standpunt op een vergadering te vertolken.
 3. Je kan je vastbijten in een dossier en je bent bereid je wat in te werken in de thematiek van het mandaat dat je opneemt.

Wat wordt er van je verwacht?

 1. Je gaat naar de vergaderingen die bij je mandaat horen.
 2. Je voorziet na je vergadering een terugkoppeling op het bureau in en licht de raad van bestuur en staf snel in bij belangrijke ontwikkelingen.

Voordelen?

 1. Je bouwt een interessant netwerk op binnen instellingen, universiteiten, hogescholen en stakeholders.
 2. Je leert nieuwe vaardigheden: vergaderen, lobbyen en standpunten formuleren.
 3. Je engagement en ervaring staan natuurlijk ook mooi op een CV.
 4. Je bewijst de Vlaamse studenten een dienst en kan genieten van een geweldige voldoening wanneer je je punt binnenhaalt op een vergadering. Je inspanningen worden natuurlijk ook erg gewaardeerd door VVS.

Ondersteuning?

 1. Stafmedewerkers kunnen je helpen met het opzoeken van documenten en het bezorgen van standpunten of extra informatie. Het bestuurslid verantwoordelijk voor jouw extern mandaat zal je inhoudelijk wat inleiden en staat altijd klaar om vragen te beantwoorden en eventueel een vooroverleg te doen voor de vergadering. Het bureau zal je terugkoppeling gebruiken bij de opstelling van nieuwe standpunten en de inhoudelijke koers van VVS.
 2. Voor mandatarissen betaalt VVS de reisonkosten van en naar vergaderingen terug. Een vergoeding voor vervoersonkosten kan je krijgen door een onkostenformulier in te dienen. Vergeet daarbij niet je bewijs (treinticket, bus-of metrokaartje) ook in te dienen.
 3. Wanneer je in het kader van vertegenwoordigingswerk naar VVS of een externe vergadering gaat, zorgt VVS ervoor dat je verzekerd bent als vrijwilliger bij onze organisatie.

Welke mandaten?

VVS-mandatarissen zijn er in vele vormen en kleuren: stuvers die geïnteresseerd zijn in specifieke dossiers (bv. de lerarenopleiding), in bepaalde thema's (diversiteit), stuvers die veel of frequent willen vergaderen, of stuvers die het liever rustig aan doen en af en toe een vergadering bijwonen.In de bijlage vind je een document met de openstaande mandaten met alle informatie erbij.

Hoe word je mandataris?

 1. Kies een mandaat dat je interesseert uit de lijst in bijlage.
 2. Vul het applicatieformulier (bijlage) in voor het mandaat dat je aanspreekt en mail het naar info@vvs.ac
 3. Op het eerstvolgende bureau wordt je verkiezing gehouden, het is heel belangrijk dat je hierbij aanwezig bent! Je kan alle informatie bekomen bijinfo@vvs.ac!
 4. Na je verkiezing brengen we je graag in contact met de huidige mandataris zodat die je kan helpen bij de voorbereiding.