Zwitsers immigratiereferendum zet Erasmus+ onder druk

50,3 percent van de Zwitserse bevolking besliste op zondag 9 februari in een referendum dat er een einde moet komen aan de onbeperkte massa-immigratie naar Zwitserland. De coalitie, onder leiding van de rechtse Zwitserse Volkspartij (SVP), komt zo terug op de overeenkomsten inzake vrij verkeer van personen die het land had afgesloten met de EU. De European Students' Union (ESU) duidde maandag nog op de mogelijke gevolgen van deze beslissing voor het hoger onderwijs.

De ondervoorzitter van ESU, Elisabeth Gehrke, stelde : "Deze beslissing druist in tegen de basis van 'the European Higher Education Area' (EHEA) en kan daarom enorm nadelige gevolgen hebben voor Zwitserland. Het is belangrijk om te blijven inzetten op de gemaakte afspraken met Europa over het hoger onderwijs. Zwitserland begeeft zich hiermee op glad ijs. Deze beslissing kan leiden tot het isoleren van haar studenten en academici van de buitenwereld .'

Het gestemde referendum is onverenigbaar met de overeenkomsten die betrekking hebben op het vrij verkeer van personen, waardoor ook andere verdragen in gevaar komen. Door de zogenaamde Guillotine clausule kan het invoeren van quota om immigratie aan banden te leggen, leiden tot heronderhandelingen of een beëindiging van eerder afgesloten verdragen en Europese programma's. Intussen liet de Europese Unie weten voorlopig Zwitserland uit het Erasmus+ programma te houden. Concreet betekent dat dat Zwitserse studenten vanaf volgend academiejaar niet meer kunnen deelnemen aan het Erasmusprogramma. De EU is bereid hierover te onderhandelen met Zwitserland als het vrij verkeer van personen gegarandeerd blijft.

In het academiejaar 2011-2012, namen ongeveer 2.600 Zwitserse studenten deel aan het Erasmus programma . Terwijl Zwitserland op zijn beurt zijn hoger onderwijsinstellingen openstelde voor 2.900 internationale studenten. Deze evenwichtige uitwisseling creëerde een open internationale sfeer waar Europees en kwaliteitsvol hoger onderwijs centraal stond. De nationale studentenraad van Zwitserland, VSS - UNES - USU, stelt dat de dreigende schorsing van de bilaterale overeenkomsten, zoals Erasmus+, een sfeer van onveiligheid en onverdraagzaamheid creëert.

" Wederkerigheid is de voorwaarde die nodig is voor mobiliteit. Door te stemmen tegen het vrije verkeer , heeft Zwitserland een bom gelegd onder de fragiele structuur tussen beide partijen. Dit kan niet alleen een grote invloed hebben op het Erasmus + -programma , maar ook op het Zwitserse onderwijssysteem als geheel . Zij verliezen zo namelijk de sleutel tot een sterke internationale focus en een goede samenwerking met partneruniversiteiten in gezamenlijke onderzoeks- en mobiliteitsprogramma's " zegt Lea Meister , International Officer van VSS - UNES - USU.

ESU zal dan ook alles doen om de Zwitserse studentenraden te ondersteunen maar Elisabeth Gehrke benadrukte in een interview met de New York Times dat ze achter de EU zullen staan, wanneer zij hier een sterk standpunt tegen innemen.

The European Students' Union, is de overkoepelende organisatie van 47 nationale studentenraden uit 39 Europese landen, waar VVS ook deel van uitmaakt. ESU vertegenwoordigt en promoot de educatieve, sociale, economische en culturele belangen van studenten op Europees niveau